Formatervezési minta

Amennyiben Ön a terméke egyedi formáját (dizájnját) szeretné védeni, úgy a formatervezési mintaoltalom jöhet szóba.

A termék tetszetős megjelenése, vagy egy újszerű dizájn nagyban elősegítheti a piaci értékesítést, és komoly versenyelőnyt jelenthet a konkurencia termékeivel szemben.

A formatervezési minta a termékek külső megjelenésének védelmére szolgáló oltalmi forma. A jogszabály a termék fogalmát tágan értelmezi, így bármely ipari vagy kézműipari árucikk, ideértve annak csomagolását, grafikai jelzéseit, betűformáit, terméknek minősül.

Az oltalom feltétele, hogy a termék legyen új és egyéni jellegű.

A formatervezési minta újnak minősül, ha korábban nem tettek közzé azzal azonos formatervezési mintát. Ha két formatervezési minta csak lényegtelen részletekben különbözik, akkor is azonosnak kell tekinteni őket.

A formatervezési mintának egyéni jellege van, ha bármely korábbi mintához képest a tájékozott használóra eltérő összbenyomást tesz.

A védjegyekhez hasonlóan, itt is lehetőség van az egész Európai Unió területére egységes formatervezési mintaoltalom megszerzésére az az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt indított egyetlen eljárás keretében, ráadásul relatív alacsony költséggel.

A bejegyeztetési eljárás rendkívül gyors (1-2 hét), és már akár három európai célország esetén is olcsóbb, mint az egyes célországokban tett nemzeti formatervezési mintaoltalmi bejelentések összköltsége.

A formatervezés mintákkal kapcsolatos szolgáltatás magában foglalja a bejelentési kérelem, illetve mellékleteinek és osztályozási besorolásának szabályszerű elkészítését és benyújtását az illetékes Hivatalhoz, valamint a képviselet ellátását.