Szabadalomtisztasági kutatás (FTO)

A szabadalomtisztasági kutatás (FTO-szakvélemény) egy képzett iparjogvédelmi szakembertől, jellemzően szabadalmi ügyvivőtől származó jogi vélemény arra vonatkozóan, hogy egy adott termék vagy eljárás kereskedelmi forgalomba hozatala, illetve felhasználása sértené-e egy másik fél érvényes szellemi tulajdonjogait (általában szabadalmait). Mivel a szabadalomtisztasági kutatás során egy konkrét terméket vagy eljárást hasonlítunk össze egy adott szabadalmi dokumentum igénypontjaival, így fontos, hogy a termék, illetve eljárás tulajdonságai pontosan ismertek legyenek. Lényeges továbbá, hogy a kutatás mindig egy vagy több megjelölt országra vonatkozik, hiszen a potenciális ütköző jogok, a szabadalmak is területi jellegűek.  Bár a cégeknek nem kötelező beszerezniük egy FTO-szakvéleményt mielőtt új termékkel, eljárással vagy szolgáltatással lépnének piacra, annak elkészítése mégis nagyon hasznos lehet, mivel segítségével elkerülhetők a jogviták és a peres eljárások.

A peres eljárások kockázatának minimalizálásával az FTO-szakvélemény a potenciális befektetők aggályait is csökkentheti a vállalat termékének, eljárásának vagy szolgáltatásának piacképességével kapcsolatban.

A szabadalomtisztasági kutatás során feltárjom az Ön által megjelölt termék, illetve eljárás  tárgykörével megegyező tárgyú olyan szabadalmakat, melyek az Ön által megjelölt országok bármelyikében érvényben vannak, és részletes indokolással kísért véleményt készítek arról, hogy az Ön terméke beleütközhet-e valamelyik idézett érvényes szabadalom oltalmába.

A vizsgálat kétféle módon történhet:

  • Az első esetben a termék vagy szolgáltatás Ön által rendelkezésemre bocsátott leírása és (ha van) rajza alapján kutatást végzek  a szabadalmi adatbázisokban és összegyűjtöm azokat a potenciális szabadalmakat, melyek oltalmába a termék vagy eljárás jó eséllyel beleütközhet. Az elemzést tehát az általam talált dokumentumok alapján végezem.
  • A másik esetben az elemzés az Ön által rendelkezésemre bocsátott szabadalmi iratok alapján készül el.