Szellemi-vagyonértékelés

Az üzleti életben a szellemitulajdon-jogok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Ennek oka, hogy ezek a jogok forgalomképesek és vagyoni értékkel bírnak. A cég szellemi vagyonának megfelelő felmérése ezért kulcsfontosságú lehet a vállalati döntéshozatal szempontjából.

Szellemitulajdon-jogok nem csak a hatósági döntéssel keletkező iparjogvédelmi oltalmakhoz kötődhetnek, hanem az olyan gazdasági, műszaki és szervezési ismeretekhez és tapasztalatokhoz is, melyek a gyakorlatban felhasználhatók és korlátozottan hozzáférhetők. Utóbbit védett ismeretnek, vagy know-how-nak nevezik.

Az értékelés kimenete egy kvalitatív és egy kvantitatív elemzés. Utóbbi során meghatározásra kerül a vizsgálat szellemi vagyon diszkontált nettó jelenértéke, vagyis az a legalacsonyabb becsült összeg, melyet az értékelés időpontjában a szellemi vagyon képvisel.

Az értékelés eredménye felhasználható például a szellemi vagyon jelentőségének megfelelő kommunikálására akár a cégen belül, akár külső partnerek, például licenciavevők felé, vagy felhasználható pályázatokhoz a szellemi vagyonnal összefüggő projekt megtámogatására.