Ügyvivői titoktartás

Mivel a szabadalmi ügyvivőkre hasonlóan szigorú rendelkezések vonatkoznak, mint az ügyvédekre, ideértve a titoktartást is, Ön biztos lehet abban, hogy ötletét bizalmasan kezelem.

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 15. § értelmében:

(1) Szabadalmi ügyvivői titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást.

(2) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlója köteles a szabadalmi ügyvivői titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed a szabadalmi ügyvivői titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is.

(4) A szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlójának titoktartási kötelezettsége független a szabadalmi ügyvivői tevékenység folytatására létrejött jogviszony fennállásától, és az szabadalmi ügyvivői tevékenység gyakorlásának a befejezése vagy a jogviszony megszűnése után is határidő nélkül fennmarad.