Dwornik Marek európai szabadalmi ügyvivő

Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával!

Szakterületem a szabadalmak és a használati mintaoltalmak, az újdonságkutatások, valamint a szellemivagyon-értékelések.

2009-ben kiváló minősítéssel fizikus-csillagász diplomát szereztem, majd tanulmányaimat az SZTE Fizika Doktori Iskola asztrofizika programjában folytattam, ahol általános relativitás- és gravitációelméleti kutatásokkal foglalkoztam. A témában több idegen nyelvű publikációm, konferencia kiadványom, konferencia poszterem, valamint egy könyvfejezetem is megjelent. Az egyetemi szférát 2014-ben hagytam ott, ekkor tértem át a szabadalmi ügyvivői pályára, és azóta képviselem ügyfeleimet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a Szellemi Tulajdon Világszervezete előtt.

Az európai szabadalmi jogot Münchenben és Bécsben sajátítottam el, majd sikeresen letettem az Európai Szabadalmi Ügyvivői vizsgát is, ezzel egyike lettem az ország jelenleg 25 vizsgázott európai szabadalmi ügyvivőjének. Képesítésemnek köszönhetően személyesen járhatok el az Európai Szabadalmi Hivatal előtt folyó eljárásokban. Az elmúlt közel egy évtized alatt számos cégnek, kutatóintézetnek, egyetemnek, illetve magánszemélynek segítettem iparjogvédelemmel kapcsolatos céljai elérésében idehaza és külföldön egyaránt.

Ön bizonyára azért van most itt, mert ötletét, logóját, esetleg esztétikai alkotását, egyszóval szellemi termékét szeretné „levédetni”, vagyis kizárólagos hasznosítási, használati jogot szeretne rá szerezni.

Erre a jogszabályok szabadalom, védjegyoltalom, illetve formatervezési mintaoltalom formájában lehetőséget biztosítanak, azonban az eljárások igen bonyolultak és a beadványoknak szigorú formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelniük, melyek ismeretéhez több éves szakmai tapasztalat és a jogszabályokkal kapcsolatos alapos jártasság szükséges. Ráadásul az iparjogvédelmi oltalmak sajátossága, hogy az eredetileg benyújtott beadványok utólag már nem módosíthatók érdemben, ezért különösen fontos, hogy azok eleve jól legyenen elkészítve! Egy rosszul megírt és nyilvánosságra jutott (közzétett) szabadalmi bejelentés végérvényesen megakadályozhatja az oltalomszerzést, s ami még rosszabb, a találmány ezáltal közkinccsé válik, így azt bárki – az Ön engedélye nélkül – szabadon hasznosíthatja.

Mit kell tudnia, ha iparjogvédelmi eljárás indítását tervezi?

Keressen szabadalmi ügyvívőt minél hamarabb!

A szabadalmi ügyvivők műszaki vagy természettudományos egyetemi diplomával és felsőfokú iparjogvédelmi végzettséggel rendelkeznek, és évekig tartó gyakorlati idő alatt sajátítják el a szabadalmi jog, a védjegyjog, a használati minták, illetve a formatervezési minták jogát.

A kettős műszaki-jogi végzettség és az évekig tartó gyakorlat teszi lehetővé, hogy a szabadalmi ügyvivők értékes és érvényesíthető jogokat szerezzenek az ügyfeleik számára.

A szabadalmi ügyvivő feladata, hogy ügyfelét iparjogvédelmi ügyben jogai érvényesítéséhez és kötelezettségei teljesítéséhez hozzásegítse; ennek során iparjogvédelmi ügyekben megbízás vagy kirendelés alapján képviseletet lát el az illetékes bíróságok és más hatóságok előtt, beadványokat, szerződéseket és egyéb okiratokat szerkeszt, valamint iparjogvédelmi ügyekben kutatásokat végez, szakvéleményt, tanácsot és tájékoztatást ad.

Ügyvivői iroda vagy egyéni szabadalmi ügyvivő?

Ön azt gondolhatná, hogy egy nagy és neves ügyvivői iroda magasabb színvonalon szolgáltat, mint egy kisebb cég, vagy mint egy egyéni ügyvivő. Ez azonban nem feltétlenül van így. Ennek oka, hogy egy nagyobb irodához rengeteg ajánlatkérés fut be, amire az iroda általában két dologgal reagál.

Először is megemeli az árakat és kiszűri a jól fizető ügyfeleket. Ezt csak fokozza, hogy a nagyobb irodákat gyakrabban bízzák meg külföldi ügyfelek, akik amúgy is a magasabb nyugati árszabáshoz vannak szokva. Másodszor pedig, épp az iroda nagysága miatt, általában kevesebb személyes odafigyelés jut az ügyfélnek, ráadásul a nagyobb kereslet miatt hosszabb határidőkkel is kell számolni. A szakmai színvonal sem feltétlenül magasabb egy nagyobb irodánál, ugyanis a sok megbízás miatt nincs valódi szakmai szelekció.

Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara nyilvántartása

Akárcsak az ügyvédeknél vagy az orvosoknál, a szabadalmi ügyvivőknél is kamarai tagsághoz kötött a praktizálás. Magyarországon a szabadalmi ügyvivői tevékenységre jogosultakról a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara nyilvántartást vezet, amely lista megtekinthető a Kamara honlapján.

A fenti nyilvántartásban nem szereplő, szabadalmi és védjegy iroda látszatát keltő cégek, illetve szabadalmi ügyvivői végzettség látszatát keltő személyek esetében nem biztosított a megfelelő szakmai felkészültség, amit a Kamarához beérkezett panaszok is igazolnak. Ezen szolgáltatók a szabadalmi ügyvivők számára kötelező felelősségbiztosítással sem rendelkeznek, így a részükről rendszeresen előforduló károkozás megtérülése sem biztosított. A csalások elkerülése érdekében mindenképpen győződjön meg arról, hogy a kiválasztott szabadalmi ügyvivő név szerint szerepel a kamarai listán!

Bízza szabadalmának bejelentését szabadalmi ügyvivőre!

A szabadalmi leírásokhoz nem csak a szabadalmi törvénnyel és az alaki rendeletekkel kell tisztában lenni, hanem mélységeiben át kell látni a találmány működését, és annak műszaki részleteit. Éppen ezért a kizárólag jogi végzetséggel rendelkező képviselők (pl. ügyvédek), a szükséges műszaki ismeretek hiányában, általában nem is vállalják szabadalmi bejelentések elkészítését, vagy csak szabadalmi ügyvivő bevonásával. Műszaki jellegű megoldásaival ezért lehetőség szerint eleve szabadalmi ügyvivőt keressen, aki minden esetben felsőfokú természettudományos, illetve műszaki végzettséggel rendelkezik. A szabadalmi ügyvivők további előnye, hogy a szabadalmak mellett más iparjogvédelmi oltalmak (pl. védjegyek, formatervezési minták) megszerzésében is tudnak Önnek segíteni, így egy kiterjedt iparjogvédelmi portfólió esetén ugyanaz a partner tudja vinni az összes ügyét.

Végül, de nem utolsó sorban, mint az élet minden területén, itt is fontos a személyes szimpátia. Mivel az iparjogvédelmi eljárások hosszú ideig, akár évekig is eltarthatnak, hosszú munkakapcsolatra kell számítani. Válasszon olyan ügyvivőt, aki a munkájára hivatásként tekint, és aki partnerként fogja Önt segíteni céljai elérésében!

Miért engem válasszon szabadalmi és védjegy ügyekben?

Tapasztalat

Közel egy évtizedes, intenzív szakmai tapasztalattal rendelkezem a hazai és az európai iparjogvédelem teljes területén, beleértve a szabadalmakat, használati mintákat, formatervezési mintákat és a védjegyeket is. Az ország azon kevés szabadalmi ügyvivője közé tartozom, akik sikeresen abszolválták az Európai Szabadalmi Ügyvivői vizsgát, képviseleti jogosultságot szerezve az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárásokban.

Rugalmasság

Egyéni ügyvivőként nálam az Ügyfél maximális figyelemre és a nagyobb irodákkal összehasonlítva jóval rövidebb határidőkre számíthat. Mivel minden üggyel személyesen én foglalkozom, ezért az Ügyfeleimmel való kommunikáció gördülékeny és hatékony.

Kreativitás

Fizikusi végzettségemnek köszönhetően széleskörű rálátásom van a legkülönbözőbb műszaki területekre, a komplex fizikai elveken alapuló berendezéseken és elektronikai találmányokon át egészen az egyszerű mechanikai jellegű megoldásokig. Nálam a szakmám egyben a hobbim is, szabadidőmben is követem a technológiával és innovációval kapcsolatos híreket.

Célom, hogy a hosszú évek alatt megszerzett tudást és tapasztalatot felhasználva, átsegítsem Önt az iparjogvédelmi eljárások útvesztőin, és közösen találjuk meg ehhez a legjobb és leginkább költséghatékony stratégiát, legyen szó szabadalomról, használati mintáról, védjegyről vagy formatervezési mintáról.

Szabadalmi törvény

Ahogyan az az 1995. évi XXXIII. törvény, röviden szabadalmi törvény indoklásában is szerepel, a szabadalmi rendszer alapvető közgazdasági rendeltetése, hogy biztosítsa a kutatási és fejlesztési ráfordítások megtérülését, előmozdítsa a találmányok nyilvánosságra hozatalát és megvalósítását, valamint ösztönözze az alkotótevékenységet. Ezt az utánzás időleges tiltása révén, jogilag védett hasznosítási pozíció megteremtésével éri el.