Szabadalom

Amennyiben Ön egy műszaki problémára valamilyen újszerű és nem triviális műszaki megoldást dolgozott ki, úgy az jó eséllyel szabadalmi oltalomban részesülhet.

A szabadalommal az állam meghatározott időre kizárólagos hasznosítási jogot ad a szabadalom jogosultjának a találmány tárgyára. A szabadalmi oltalom a szellemi tulajdon egyik alapvető formája; jelentős történelmi hagyományra visszatekintő, nemzetközileg rendkívül széles körben elismert és igényelt jogintézmény.

A találmány fogalmára a törvény nem közöl jogi definíciót, azonban a szabadalmi oltalom tárgya – a találmány – csak valamely feladat műszaki úton, műszaki eszközökkel történő megoldása lehet. Szabadalmi oltalom szerezhető termékre, berendezésre vagy akár eljárásra is, az esztétikai megoldások azonban nem képezik tárgyát a szabadalmi oltalomnak (helyette lásd: formatervezési minta).

A szabadalom megszerzésének feltétele, hogy az Ön megoldása legyen új és feltalálói tevékenységen alapuló.

Az újdonság azt jelenti, hogy a találmány minden, a technika állását képező (vagyis a már nyilvánosságra jutott) műszaki megoldástól különbözik. Az újdonság feltételének viszonylag könnyű megfelelni, hiszen ha nem ismert az Önével megegyező megoldás, az újdonság automatikusan teljesül.

Feltalálói tevékenységen alapulónak akkor tekinthető egy találmány, ha az a szakember számára nem nyilvánvaló, vagyis ha az a technika állásához tartozó megoldásokhoz képest nem triviális módon tér el.

A megszerzett szabadalom a bejelentési naptól számított 20 évig biztosít monopol jogot az oltalom alatt álló megoldásra abban az országban, ahol a szabadalmat megadták.

A szabadalmakkal kapcsolatos szolgáltatás magában foglalja a jogszabályoknak megfelelő szabadalmi bejelentés kidolgozását, benyújtását, a képviselet ellátását, valamint az ezekkel kapcsolatos tevékenységeket, beleértve a külföldre való kiterjesztést is.

A nemzetközi és az európai szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatban közvetlenül, külföldi ügyvivő bevonása nélkül tudom képviselni Önt.