Védjegy

Amennyiben Ön egy egyedi logóval vagy „márkanévvel” szeretné saját termékét vagy szolgáltatását piacra vinni, úgy erre a célra a védjegyoltalom a megfelelő iparjogvédelmi megoldás.

Védjegyoltalomban részesülhet szó, szóösszetétel, beleértve a jelmondatokat, betű, szám ábra, kép, szín, színösszetétel, hang- vagy fényjel, hologram, sík vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját, és ezek tetszőleges kombinációja, amennyiben megkülönböztetésre alkalmas és grafikailag ábrázolható.

Fontos feltétel a megkülönböztetésre való alkalmasság, vagyis a védjegy nem lehet leíró jellegű (tehát nem állhat például pusztán az áru vagy szolgáltatás fajtájára, minőségére, vagy egyéb jellemzőjére utaló szavakból).

A megjelölés nem ütközhet más korábbi védjegyével vagy árujelzőjével (vagyis nem lehet ahhoz összetéveszthetőségig hasonló).

 A védjegyek, mint az árujelzők legfontosabb fajtái, a piaci verseny alapvető eszközét jelentik, továbbá fontos szerepet játszanak a marketing és a reklám területén. A fogyasztók ugyanis a védjegyek alapján tájékozódnak, ezek alapján ismerik fel a megszokott és jól bevált termékeket, ez alapján azonosítják a gyártót és a szolgáltatót.

Az előnyös piaci helyzet biztosításához rendkívül fontos a használt árujelzőt, vagy az új termék/szolgáltatás bevezetéséhez tervezett árujelzőt megfelelő jogi oltalomban részesíteni, és ezzel annak használatát mások elől elzárni.

Ahogy a többi iparjogvédelmi oltalmi forma, úgy a védjegy is területi jellegű, vagyis csak abban az országban érvényes, ahol a védjegyoltalmat lajstromozták.

Szerencsére lehetőség van az egész Európai Unió területére egységes védjegyoltalom megszerzésére az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt indított egyetlen eljárás keretében, ráadásul relatív alacsony költséggel. A bejelentési díj befizetésével 10 éven keresztül biztosítható a védjegyoltalom, amely további 10-10 éves időtartamokra korlátlan számban megújítható.

A védjegyekkel kapcsolatos szolgáltatás magában foglalja a védjegy bejelentési kérelem, illetve mellékleteinek és árujegyzékének szabályszerű elkészítését és benyújtását az illetékes Hivatalhoz, valamint a képviselet ellátását.  

Védjegy lehet

 • szó
 • szóösszetétel
 • jelmondat (szlogen)
 • betű
 • szám
 • ábra
 • kép
 • szín, színösszetétel
 • hang- vagy fényjel
 • hologram
 • sík vagy térbeli alakzat
 • áru vagy a csomagolás formája (ezek tetszőleges kombinációja)
 • bármi, ami grafikailag ábrázolható

Védjegy nem lehet

 • leíró jellegű: vagyis nem lehet a szolgáltatást vagy árut csak általános jellemzőiben (minőség, fajta, forma) leíró szó, vagy melléknév